Op deze pagina wil ik gedachten opschrijven, dingen die ik mee maak, gedachten die door mijn hoofd dwarrelen en naar buiten komen op papier. Het zal gaan over het leven.

 

In deze vreemde tijd waarin mensen bang en onzeker zijn, wil ik het niet hebben over het Corona virus, ik wil het hebben over LIEFDE. Het leven is omhuld met licht en donker. In moeilijke tijden moet licht groter zijn dan donker, het moet meer aandacht krijgen. Daarom dit bericht.

Het mooiste geschenk zijn de mensen om je heen. Je familie, je vrienden, je bekenden, je collega’s, de buren, een ieder op je pad. Van hen heb je nimmer aflatende steun, van hen krijg je telefoontjes, mailtjes, apjes en je kunt even vragen hoe het is. De aarde doet ons elk seizoen verlangen  naar haar vruchten, van vriendschap pluk je de vruchten het hele jaar.

In vriendschap, in relatie met en tot elkaar komt het altijd neer op liefde, in liefde komt het neer op de deugden zoals Paulus ze noemde: Geduld, Goedheid, Edelmoedigheid, Bescheidenheid, Hoffelijkheid, Onbaatzuchtigheid, Verdraagzaamheid, Vertrouwen, Oprechtheid. Deze deugden  vormen het hoogste goed en bevinden zich in de ziel van ieder mens.

Liefde is geduld, liefde heeft geen haast, ze wacht kalm af. Ook in deze vreemde tijd.

Goedheid is actieve liefde. Vriendelijk zijn is gemakkelijk en heeft onmiddellijk resultaat, grijp iedere kans aan om je medemens gelukkig te maken. Doe een boodschap voor de ander, bereid een maaltijd, schenk een glimlach.

Edelmoedigheid; de liefde is niet jaloers. Geef wat je in je hebt, geef het beste van jezelf. Steeds als je iets goeds wilt doen, zul je mensen tegenkomen die hetzelfde doen, soms op een manier die veel beter is, wees niet afgunstig en concentreer je op de liefde.

Bescheidenheid, als we dat allemaal geleerd hebben, moeten we onzen lippen verzegelen en ons geduld, onze goedheid en onze edelmoedigheid vergeten, want liefde vermijdt zelfvoldaanheid.

Hoffelijkheid lijkt wat vreemd in de mix van deugden, het is de liefde tussen mensen onderling, in het sociale verkeer. Maar liefde is niet agressief, niet grof, ze kan zich niet slecht gedragen. Wees het voorbeeld voor kinderen in deze tijd en vermijd negatief taalgebruik.

Onbaatzuchtigheid, de liefde kent geen eigenbelang, is niet zelfzuchtig, er is geen geluk gelegen in het hebben of krijgen. Alleen in het geven.

Verdraagzaamheid; liefde laat zich niet boos maken. Vooringenomenheid, altijd menen dat je gelijk hebt hoort niet bij de liefde. Probeer de mening van een ander te respecteren, blijf dicht bij jezelf.

Vertrouwen. De mensen die de meeste invloed op ons hebben, die ons het meest raken, zijn zij die geloven in wat we zeggen. In een sfeer van vertrouwen groei je, we vinden steun en bemoediging bij iemand die in ons gelooft.

Oprechtheid, wie kan liefhebben, verheugt zich over de waarheid, zoekt de waarheid met een zuivere, nederige geest. Met oprechtheid accepteren we de ander zoals hij is.

Deze deugden zijn een aantal aspecten om liefde te laten zien, maar liefde kan nooit worden gedefinieerd. Het licht is veel meer dan de som van haar elementen, het is iets wat straalt, schittert in de ruimte. De liefde is veel meer dan de som van haar ingrediënten, het is iets wat leeft en bruist, het is groter dan onszelf, het bezit een oerkracht.

Vol verrassing en verbazing blijf ik kijken naar de mensen om me heen, blij om te ontdekken dat ze aan mijn/onze zijde staan en dat ze liefde met mij/ons willen delen.

De lente gaat door, het leven gaat door. Het samenspel van donker en licht omhult het leven en laten wij er samen voor zorgen dat het licht blijft in onze harten en vooral in die van onze kinderen.